Používáme cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s jejich použitím.
OK

Ochrana údajů @ giga-pneumatiky.cz

Ochrana údajů

Prohlášení společnosti Delticom o ochraně údajů

Víme, že pečlivé zacházení s vašimi osobními informacemi je pro vás důležité. Proto si ceníme vaši důvěru v to, že společnost Delticom bude s těmito informacemi zacházet svědomitě. Pro případy, kdy se musí shromažďovat osobní údaje (a uživatelské údaje) nad smluvní rámec, musíte jako uživatel s tímto použitím aktivně souhlasit. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti. Pošlete nám za tímto účelem jednoduše e-mail na e-mailovou adresu giga_pneumatiky_cz@delti.com..

Odpovědné místo

Odpovědným místem ve smyslu spolkového zákona o ochraně údajů je Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr. 3, 300299 Timisoara. .

Sběr a používání osobních informací našich zákazníků

Informace, které od vás dostaneme, nám pomohou ztvárňovat a neustále vylepšovat váš zážitek z nakupování ve společnosti Delticom. Tyto informace používáme k realizaci objednávek, dodávky a poskytování služeb, jakož i realizaci platby (např. Při koupi na fakturu i na potřebné prověřování). Vaše informace používáme i na komunikaci s vámi o objednávkách, produktech, službách a o marketingových nabídkách (viz níže "Komunikace prostřednictvím e-mailu"), jakož i na aktualizaci našich datových záznamů a na udržování a ošetřování vašich zákaznických účtů u nás, na zobrazení testovacích zpráv a názorů našich zákazníků např. na www.tyretest.com nebo na www.giga-pneumatiky.cz a na to, abychom vám mohli doporučovat výrobky a služby, které by vás mohly zajímat. Vaše informace využíváme i na to, abychom vylepšili náš nákupní dům a naši platformu, abychom předešli zneužití naší webové stránky nebo abychom odhalili takové zneužití, nebo abychom třetím osobám umožnili realizaci technických, logistických nebo jiných služeb na naši objednávku.

Shromažďujeme následující informace:

 • Informace, které nám poskytnete: Evidujeme a ukládáme všechny informace, které zadáte na naší webové stránce nebo nám zprostředkujete jiným způsobem. Můžete se rozhodnout, že nám určité informace neposkytnete, což však může vést k tomu, že nebudete moci využít některou z našich nabídek (Services / Features).
 • Automatické informace: Jakmile se s námi zkontaktujete, obdržíme a uložíme určité informace. Mimo jiné používáme - tak jako mnohé jiné webové stránky i - takzvané "cookies" a dostaneme určité informace, jakmile váš webový prohlížeč otevře webovou stránku společnosti Delticom. Různé společnosti nabízejí software, který vám umožní navštěvovat webové stránky anonymně. Přestože vás v takovém případě už nebudeme moci rozpoznat a už nebudeme schopni nabídnout vám osobní zážitek z nakupování, chtěli bychom, abyste věděli, že tyto nástroje existují. Uživatelské údaje, které sbíráme, jsou evidovány a ukládány pouze anonymně. Takto například anonymně zjišťujeme a shromažďujeme informace o tom, kolik kliknutí je pořízených v našem obchodě a ze které webové stránky pocházejí.
 • Komunikace prostřednictvím e-mailu: Abychom mohli vaše e-maily ztvárňovat užitečnější a zajímavější, dostáváme často potvrzení o tom, které e-maily společnosti Delticom otevřete, pokud váš počítač tuto funkci podporuje. Bezprostředně po každé objednávce máte možnost zúčastnit se ankety. Při účasti nám můžete udělit povolení, abychom vám zasílali nabídky nebo podobné informace. Také vám nabízíme možnost zapsat se do našeho informačního bulletinu na www.giga-pneumatiky.cz. Pokud od nás zásadně nechcete dostávat žádné e-maily, zašlete nám e-mail na: giga_pneumatiky_cz@delti.com. Můžete to také příslušně nastavit přes váš uživatelský účet "Moje objednávky".
 • Informace z jiných zdrojů: Příležitostně využíváme i informace o vás z jiných zdrojů a připojujeme je k našim informacím o vašem uživatelském účtu. Vyhrazujeme si právo vyžádat si od třetích osob (např. Zásilkových obchodů, společností poskytujících informace o bonitě zákazníků) informace o vaší serióznosti při placení, abychom vám mohli nabídnout určitě způsoby platby (např. Koupě na fakturu) nebo jiné finanční služby.
 • Pokud si u nás objednáte kompletní kola nebo disky:V tomto případě potřebujeme vaše technické osvědčení příp. vaše osvědčení o registraci vozidla. Z jakých důvodů potřebuje Delticom tyto údaje?
  1. Pokud bychom kompletní kola nebo disky, které jste si objednali, nemohli výjimečně dodat, potřebujeme vaše technické osvědčení příp. osvědčení o registraci vozidla, abychom vám mohli předložit alternativní nabídku.
  2. Tyto údaje používáme na dodatečnou autentizaci vašich objednacích údajů.

Co jsou cookies a k čemu slouží?

 • Cookies jsou alfanumerické identifikační znaky, které prostřednictvím vašeho webového prohlížeče zašleme na pevný disk počítače. Tyto umožní našim systémem rozpoznat váš prohlížeč a nabízet vám služby.
 • Funkce nápovědy na liště menu většiny webových prohlížečů vám vysvětlí, jak zabráníte vašemu prohlížeči akceptovat nové cookies, jak vás může váš prohlížeč upozornit, když dostanete nový cookie nebo i jak vypnete všechny obdržené cookies. Avšak některé z nejzajímavějších funkcí Delticom můžete plně využít a zažít pouze s cookies, proto doporučujeme nechat funkci cookie zapnutou.
 • Kromě toho vám doporučujeme, abyste se po skončení používání počítače, který užíváte spolu s jinými osobami a jehož prohlížeč je nastaven tak, aby počítač akceptoval cookies, vždy zcela odhlásili.

Pohodlný nákup s Delticom

Pohodlný nákup znamená, že na konci vaší první nebo nějaké pozdější objednávky máte možnost zadat heslo, které si sami zvolíte. Pomocí vaší e-mailové adresy a hesla můžete potom přes "Moje objednávky" kdykoliv online sledovat vaši objednávku, změnit zakázku nebo nám přímo zaslat zprávy k vaší objednávce. "Pohodlnější nakupovat" dále znamená, že v budoucnu bude stačit, když se např. na giga-pneumatiky.cz jednoduše přihlásíte pouze pomocí svého hesla a příslušné e-mailové adresy a ihned se zobrazí vaše zákaznické údaje jako jméno, adresa atd. Zadávání v tom případě není nutné, jelikož údaje za vás ukládáme do paměti. Samozřejmě můžete údaje při objednávce nebo později změnit na stránce "Moje objednávka". Pokud byste zapomněli své heslo, můžete si ho nechat opět poslat e-mailem přes stránku "Moje objednávky". Pokud jste při objednávce nezadali heslo, můžete si nechat e-mailem zaslat heslo společnosti Delticom, které bylo zadáno interně speciálně pro vaši objednávku.

Poskytuje Delticom obdržené informace třetím stranám?

Informace o našich zákaznících jsou pro nás důležité a pomáhají nám optimalizovat naši nabídku. Obdržené informace poskytujeme třetím osobám výlučně v níže popsaném rozsahu:

 • Podniky ve skupině: Delticom postupuje údaje o osobách (a uživatelské údaje) za účelem realizace objednávky podnikům ve skupině a jejich dceřiným společnostem. Tyto podniky podléhají buď tomuto prohlášení o ochraně údajů nebo se řídí směrnicemi, které nabízejí minimálně takovou ochranu, jak toto prohlášení o ochraně dat.
 • Poskytovatelé služeb: jiným podnikům a jednotlivym osobam pověřujeme plněním úkolů pro nás. Jako příklady uvádíme dodávky balíků, zasílání dopisů nebo e-mailů, ošetřování našich seznamů zákazníků, analýzu našich databází, reklamu, realizaci plateb (kreditní karta, vrubopisy a nákup na faktury) jakož i zákaznický servis. Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním informacím, které potřebují ke splnění svých úkolů. Nesmí je však používat pro jiné účely. Kromě toho jsou povinni zacházet s těmito informacemi podle tohoto prohlášení o ochraně údajů i podle zákonů o ochraně údajů.
 • Propagace: Nabízíme vám možnost zapsat se do našeho informačního bulletinu např. na www.giga-pneumatiky.cz. Pokud od nás nechcete dostávat takové nabídky, můžete se na www.giga-pneumatiky.cz opět odhlásit nebo nám pošlete e-mail na giga_pneumatiky_cz@delti.com. V budoucnu to můžete zcela jednoduše příslušně nastavit přes váš uživatelský účet "Moje objednávky". Bezprostředně po každé objednávce máte možnost zúčastnit se ankety a dát nám povolení, že můžeme pro marketingové akce poskytnout vaše údaje třetím osobám. Údaje poskytneme vybraným kooperačním partnerem nebo zaseli nabídky z pověření jinými podniky pouze v tom případě, že nám tuto možnost aktivně potvrdíte. Pokud se tak stane, tak tento podnik neobdrží vaše jméno ani adresu nebo jiné informace umožňující osobní identifikaci. Anketa a povolení k postoupení vašich údajů třetím osobám pro marketingové účely jsou navzájem odděleny. To znamená, že dotazník můžete vyplnit i v tom případě, pokud nám nedáte povolení k postoupení vašich údajů příp. i naopak, pokud si to přejete.
 • Převod podílů: Jelikož náš obchod neustále rozvíjíme, může se stát, že my nebo jednotlivé dceřiné společnosti prodáme nebo koupíme části podniků nebo jejich součásti (např. Prodejny). Při takových transakcích se informace o zákaznících obvykle převádějí spolu s převáděnou částí podniku. Údaje však nadále podléhají existujícím prohlášením o ochraně údajů (z toho je samozřejmě vyňat případ, kdy zákazník výslovně souhlasí s jinými ustanoveními). V taktéž nepravděpodobném případě, že společnost Delticom bude prodána celá nebo budou prodány její podstatné části, budou osobní údaje postoupeny kupujícímu.
 • Ochrana společnosti Delticom a třetích osob: Zákaznické účty a osobní údaje zákazníků oznamujeme tehdy, pokud jsme povinni udělat tak ze zákona, nebo pokud takové předání údajů je nutné k realizaci našich všeobecných obchodních podmínek nebo jiných dohod nebo na ochranu našich práv i práv našich zákazníků a práv třetích osob. Zahrnuta je zde výměna dat s podniky, které se specializují na prevenci a minimalizaci zneužití a na podvody s kreditními kartami. Výslovně zdůrazňujeme, že v této souvislosti údaje neposkytují těmto společnostem na komerční využití, které je v rozporu s tímto prohlášením o ochraně dat.
 • S vaším souhlasem: Po zadání objednávky máte možnost zúčastnit se marketingové ankety. Tímto nám udělíte povolení poskytovat vaše údaje třetím osobám I v jiných případech. Příklad: Zasílání informačních bulletinů za kooperační podniky Pokud jsou osobní informace předávány třetím osobám ve výše uvedeném rozsahu do zemí mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP), tak zajišťujeme, aby informace byly poskytovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s německými zákony na ochranu dat. Uplatňuje se při tom "STANDARDNÍ SMLOUVA II" Evropské unie. Jde tu o standardní smluvní doložky pro zprostředkování osobních údajů ze Společenství do třetích zemí, které zadala Evropská komise, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

Jakým způsobem jsou zabezpečené moje informace?

 • Aby byla ochráněna bezpečnost vašich informací při přenosu, používáme Secure Socket Layer Software (SSL). Tento software kóduje informace, které nám zprostředkovává. Při zadávání Vašich údajů máte možnost vybrat si mezi nekódovaným a kódovaným (SSL) přenosem. Delticom vám doporučuje použít variantu SSL.
 • Při potvrzení objednávky nezobrazujeme číslo vaší kreditní karty. Samozřejmě v průběhu zpracování zakázky přenášíme příslušným společnostem provozujícím kreditní karty celé číslo kreditní karty.
 • V souvislosti se sběrem, ukládáním a zveřejňováním osobních informací našich zákazníků děláme fyzické, elektronické a technologické bezpečnostní opatření. Tyto bezpečnostní opatření zahrnují to, že před zobrazením vašich osobních informací vás příležitostně požádáme o poskytnutí důkazu o vaší identitě.
 • Pro vás je důležité chránit se před neoprávněným přístupem k vašemu heslu a počítači. Pokud sdílíte počítač s jinou osobou, měli byste dbát na to, abyste se po každém sezení odhlásili.

Které informace si mohu prohlédnout pod 'Moje objednávky'?

Přes svůj účet a svou interakci s Delticomom si můžete prohlédnout množství informací. Na "Moje objednávky" vám nabízíme centrální přístup (Moje objednávky). Tam si můžete v současnosti prohlédnout následující informace:

 • Přehled vašich objednávek ve společnosti Delticom, tento přehled obsahuje údaje o objednacím čísle, značce / název zboží / profile / rozměr, počet, datum objednání, předpokládaný termín dodání / stavu dodávky, detailech.
 • Pod "Změnit přístupové údaje" můžete zadat nové heslo.
 • Pod "Změnit e-mailovou adresu" máte možnost aktualizovat e-mailovou adresu, kterou máte u nás uloženou.
 • Pod "Poslední přihlášení" se vám zobrazí vaše poslední přihlašovací údaje pod "Moje objednávka" s datum, dnem a časem.
 • Pod "Detaily zakázky" si můžete prohlédnout náklady na vaši objednávku, fakturační adresu, adresu dodání, průběh objednávky, informace a stav a můžete se s námi spojit přes kontaktní formulář.

Tento seznam se mění podle změn naše webové stránky (stav 26.04.2005).

Jaké mám možnosti výběru?

 • Jak je nahoře objasněno, vždy máte možnost neposkytnout žádné informace, ačkoli by mohly být tyto informace potřebné pro nákup nebo využití funkcí Delticomu, jakož i při tvorbě spotřebitelských zpráv na webových stránkách společnosti Delticom.
 • Na stránkách uvedených v bodě "Které informace si mohu prohlédnout pod 'Moje objednávky?" můžete přidávat nebo aktualizovat určité informace. Při aktualizaci údajů si běžně uchováváme v našich podkladech jednu kopii vašich původních dat.
 • Pokud nechcete od nás dostávat e-maily nebo jinou poštu, pošlete nám e-mail na giga_pneumatiky_cz@delti.com. Zanedlouho si můžete svůj uživatelský účet "Moje objednávky" i přímo příslušně přizpůsobit.
 • Funkce nápovědy na liště menu většiny webových prohlížečů vám vysvětlí, jak zabráníte vašemu prohlížeči akceptovat nové cookies, jak vás může prohlížeč upozornit, když dostanete nový cookie, nebo i jak vypnete všechny obdržené cookies. Pokud nepoužíváte cookies, může se stát, že nebudete moci používat všechny funkce Delticom-Shopu.

Upozornění

Vaše data budou přístupná našim subdodavatelům mimo Evropské unie za účelem zpracování vaší objednávky a za marketingové účely.

Pokud máte dotazy k ochraně údajů, napište nám, prosím - co nejpřesněji - na giga_pneumatiky_cz@delti.com, a my se pokusíme vyvrátit vaše pochybnosti. Náš obchod se neustále mění. Stejně se mění i toto prohlášení o ochraně údajů a naše podmínky používání. Vyhrazujeme si právo zasílat vám v určitých časových intervalech oznámení o našich platných směrnicích. Avšak i přesto byste měli v každém případě pravidelně navštěvovat naši internetovou stránku a mít změny na vědomí. Pokud není stanoveno jinak, podléhá využívání všech informací, které máme o vás a vašich zákaznických účtech, tomuto prohlášení o ochraně dat.

Příbuzná témata

Všeobecné obchodní podmínky

Informace, které nám poskytujete

Poskytujete nám informace,

 • když něco hledáte,
 • když nakupujete u Delticomu, (včetně zadání vašeho telefonního čísla, bez kterého nemůžeme vaši objednávku zrealizovat)
 • když se zúčastníte výherní soutěže,
 • vyplníte dotazník,
 • mluvíte s naším zákaznickým servisem,
 • když uvádíte údaje na vašem zákaznickém účtu (respektujte, že za určitých okolností lze mít několik zákaznických účtů, pokud jste se u nás zaregistrovali s různými e-mailovými adresami),
 • když vytváříte spotřebitelské zprávy např. na www.tyretest.com nebo www.giga-pneumatiky.cz,
 • když doporučujete naše stránky třetím osobám (vaše e-mailová adresa a e-mailová adresa třetí osoby),
 • když akceptujete jiné servisní nabídky, při kterých budete osobně informováni o určitých nabídkách, např. informační bulletin Delticom.

Informace, které nám při tomto poskytujete, jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo, informace o kreditní kartě, jména osob, kterým má být zakoupen produkt dodán, včetně jejich adresy a telefonního čísla, e-mailové adresy jiných osob, nám zaslány e-maily i finanční údaje, včetně čísla vašeho občanského průkazu.

Informace z jiných zdrojů

Příklady informací, které dostáváme z jiných zdrojů, obsahují aktualizované informace o adrese objednávky a dodání od našich doručovatelů balíků a jiných přepravních společností, které používáme na aktualizaci naší databáze, abychom mohli zajistit vaše následující objednávky a abychom mohli zaručit, že s vámi dokážeme komunikovat, informace o účtech, chování při koupi a serióznosti při placení, jakož i informace od společností poskytujících informace o bonitě zákazníků, které používáme na odhalování zneužití, hlavně podvodu a na to, abychom vám mohli nabídnout určité finanční služby a způsoby platby.

Informace, ke kterým máte přístup

Příklady informací, ke kterým máte v Delticome zcela snadný přístup: Patří sem informace o předchozích objednávkách, osobních údajích (včetně jména, e-mailové adresy, hesla), informační bulletin Delticom, zprávy o speciálních nabídkách, včetně historie vašeho objednávání a vámi sestavených spotřebitelských zpráv např. na www.giga-pneumatiky.cz nebo www.tyretest.com.

Ceny platí (pokud to není stanoveno jinak) za kus a jsou včetně DPH plus přepravní náklady v rámci České Republiky.